Tarieven

Vergoeding door de gemeente

De zorg van Praktijk Mees kan vergoed worden door de gemeente als de cliënt onder de 18 jaar is en er sprake is van een geldige verwijzing. Deze moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. De verwijzing is op naam van de cliënt verstrekt door de huisarts, het Jeugd- en Gezinsteam, de jeugdarts (GGD-arts) of een andere medisch specialist.
  2. Op de verwijzing staat dat er wordt verwezen naar Praktijk Mees of een praktijk voor basis GGZ/B-GGZ (dus niet Specialistische GGZ/S-GGZ).
  3. Op de verwijzing staat waarom er wordt verwezen. Bijvoorbeeld een verzoek om diagnostiek, behandeling, advies en/of hulp.
  4. Op de verwijzing (indien van de huisarts) staat dat er een vermoeden is van een DSM-stoornis of wordt een specifieke DSM-classificatie genoemd. Bijvoorbeeld een angststoornis, gedragsstoornis, ADHD of autisme.

Particuliere tarieven

Soms is er geen vermoeden van een psychiatrische stoornis. Als dit blijkt bij aanmelding of na de intake, dan maken we dit bespreekbaar. Het kan ook zijn dat je bij ons alleen een intelligentieonderzoek wilt laten uitvoeren, ondersteuning zoekt voor jouw zoon of dochter bij milde klachten, geen recht (meer) hebt op vergoeding of geen verwijzing hebt of wilt halen. In al deze gevallen kun je de zorg zelf bekostigen en maken we vooraf een ureninschatting. Je ontvangt maandelijks een factuur. Het particuliere uurtarief is € 65. Er wordt zowel tijd gerekend voor behandeling als voor uitwerking van gesprekken of onderzoeken. In sommige gevallen draagt de school een deel van de kosten wanneer ook zij hulpvragen hebben. Dit dien je zelf met hen te bespreken.

Kosten voor scholen

Wij verrichten veel onderzoeken voor scholen. Je kunt bij Praktijk Mees per leerling een traject aanvragen. Lees meer over de werkwijze bij Diagnostiek voor scholen. Na afloop van het traject, ontvangt de school de factuur. Soms wordt een deel vergoed door ouders of de gemeente.

Contactgegevens

Praktijk Mees
Hoofdstraat 1-3
2351 AA Leiderdorp
(071) 531 49 86
info@praktijkmees.nl

AGB-code: 94-58985