Klachten

Praktijk Mees werkt met beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen. Dit houdt onder andere in dat wij een geheimhoudingsplicht hebben ten aanzien van alles wat gerelateerd is aan het contact van de cliënt met Praktijk Mees. Dit geldt zowel voor de ouders als het kind. Kijk voor meer informatie over deze beroepscode op www.psynip.nl en lees meer op de pagina Privacy.

Bespreek het met ons

Als je vragen of klachten hebt over een onderzoek of behandeling, bespreek die dan eerst met jouw behandelaar. Wanneer het niet lukt om samen tot een oplossing te komen, neem dan schriftelijk of telefonisch contact op met de leidinggevende van Praktijk Mees, Erik van der Zijden. Hij neemt jouw klacht in behandeling en stelt je op de hoogte van de afhandeling hiervan.

Beroepsvereniging

Mocht je na afloop niet tevreden zijn over de uitkomst en je komt er met Praktijk Mees niet uit, dan kun je contact zoeken met de beroepsvereniging van de desbetreffende therapeut. Dit is het NIP of de NVO. Onze behandelaren zijn door middel van hun registratie gebonden aan het tuchtrecht van die vereniging.

Contactgegevens

Praktijk Mees
Hoofdstraat 1-3
2351 AA Leiderdorp
(071) 531 49 86
info@praktijkmees.nl

AGB-code: 94-58985