Veelgestelde vragen SoVa-werkboek

Voor welke kinderen is het werkboek geschikt?
Het werkboek is bedoeld voor alle kinderen tussen de 6 en 13 waarvan ouders denken dat het goed is om wat extra te oefenen met sociale vaardigheden. Het boek is dusdanig geschreven dat het ook geschikt is voor (wat oudere) kinderen met een lager intelligentieniveau of een autismespectrumstoornis. Er zijn schrijf-, doe-, creatieve- en praatopdrachten, waardoor het aansluit bij verschillende leerstijlen.

Hoe kan ik met het werkboek aan de slag?
Het werkboek is in eerste instantie ontwikkeld voor begeleiders van Inzowijs. Echter, alle ouders, leerkrachten of hulpverleners kunnen het gebruiken. Elke module heeft een aparte handleiding met meer informatie over het doel en de verschillende thema’s die worden aangestipt. Daarnaast is er per thema een uitgebreide hand-out beschikbaar met informatie over dit specifieke onderwerp, (mogelijke werking van) de opdrachten en praktische tips.

Welke module past bij mijn kind?
De modules en de bijbehorende thema’s volgen elkaar op in moeilijkheidsgraad. Dit betekent dat het kind het beste kan starten met het eerste thema waar het moeite mee heeft. Je kunt immers geen compromis met iemand sluiten wanneer je diegene niet durft aan te spreken.

  • Module 1 is geschikt voor jonge kinderen (vanaf 6 jaar) die willen oefenen met vaardigheden als groeten en gedag zeggen, netjes een vraag stellen, zichzelf voorstellen en dergelijke.
  • Module 2 focust op samenspelen, regels volgen, overleggen en afspraken maken. Deze module is geschikt vanaf 7 jaar.
  • Module 3 is gericht op het zelfbeeld, emoties herkennen en oplossingen bedenken voor lastige situaties. Het is bedoeld voor kinderen vanaf 9 die enigszins in staat zijn om te reflecteren op hun gevoel en gedrag.

Is het boek hetzelfde als een sociale vaardigheidstraining?
Nee, dat niet. Wel kun je de oefeningen voorafgaand aan een dergelijke training inzetten. Bijvoorbeeld voor kinderen die nog niet toe zijn aan een groepstraining. Of juist daarna om het geleerde in de praktijk te brengen. Soms is er na het werken het boek zelfs geen SoVa-cursus meer nodig.

Hoe lang duurt het werken met het werkboek sociale vaardigheden?
Elke module bestaat uit meer dan honderd opdrachten. Een kind dat twee keer per week een half uur in het boek werkt, is met één module zeker vier maanden bezig.

Kan mijn kind er ook zelfstandig mee aan de slag?
Het werkboek is geschreven voor begeleiders, ouders, leerkrachten en andere volwassenen die met een kind gaan werken. Bij de meeste opdrachten is het belangrijk om deze samen vooraf door te nemen. Er zijn ook veel oefeningen die het kind (gedeeltelijk) zelfstandig kan oppakken, bijvoorbeeld ergens een tekening over maken, plaatjes opzoeken of een spelletje doen met een leeftijdsgenoot.

Waar kan ik het werkboek bestellen?
Je kunt het SoVa-(start)pakket bestellen via info@praktijkmees.nl. Mocht je persoonlijk een kijkje willen nemen in het werkboek, kom dan gerust langs bij ons Secretariaat op Hoofdstraat 1-3 in Leiderdorp.