Onderwijs

Diagnostiek voor scholen

Als school kun je een leerling aanmelden voor een diagnostiektraject bij Praktijk Mees. Denk hierbij aan hulpvragen rondom cognitief of sociaal-emotioneel functioneren, leer- en aandachtsproblematiek. Onze behandelaren verrichten zowel schoolobservaties, intelligentie-, neuropsychologisch, didactisch als sociaal-emotioneel onderzoek.

De werkwijze

  1. Je meldt de leerling aan, uiteraard met toestemming van de ouder(s) of verzorger(s).
  2. Je vult het aanmeldformulier in en stuurt de benodigde informatie naar ouder(s) of verzorger(s)
  3. We organiseren een intakegesprek op school. Hierbij zijn Praktijk Mees, de opvoeders en de betrokkenen vanuit de school aanwezig. Denk aan de leerkracht, intern begeleider en/of zorgcoördinator.
  4. Na dit eerste gesprek ontvang je een offerte met de geschatte kosten en krijgen ouders een zorgovereenkomst. Daarin staan inhoudelijke informatie over het traject en onze algemene voorwaarden vermeld. Indien alle partijen akkoord zijn, maken we afspraken voor het diagnostisch onderzoek. Dat kan zowel op school als bij ons in Leiderdorp plaatsvinden.
  5. Vervolgens plannen we een adviesgesprek in. Afhankelijk van de vraag en de wensen van ouders/verzorgers vindt dit eerst alleen met hen of direct met alle partijen tegelijk plaats. We lichten de onderzoeksresultaten toe en geven concrete handelingsadviezen voor op school en thuis.
  6. Daarna maken we eventuele vervolgafspraken. Bijvoorbeeld voor een behandeling van de leerling, een gesprek met de leerkracht of aanpassingen in de klassensituatie.

Training en behandeling

Praktijk Mees biedt indien gewenst individuele behandeling op school. Dit richt zich bijvoorbeeld op:

  • het aanleren van een effectieve taakaanpak voor drukke of impulsieve kinderen. Een combinatie van behandeling binnen en buiten de klas is dan effectief.
  • kinderen met angsten of selectief mutisme. Behandeling vindt dan bij voorkeur (gedeeltelijk) in de klas plaats. Het doel is altijd om het kind vaardigheden aan te leren waardoor hij/zij in de klassensituatie beter functioneert.

Ook geven wij individuele en groepstrainingen voor het vergroten van de sociale vaardigheden en de weerbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan de training Rots en Water.

Meer informatie

Neem voor overleg of vragen contact met ons op. We zijn op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur bereikbaar via het telefoonnummer (071) 531 49 86.