Diagnostiek

Bij vermoeden van een psychiatrische stoornis zoals een vorm van autisme, ADHD, trauma, angst- of gedragsstoornis kunnen wij psychologisch onderzoek uitvoeren. Afhankelijk van de onderzoeksvragen en de leeftijd van het kind of de jongere, bestaat dit uit een of meer onderdelen.

Functioneren op school

Bij een intelligentieonderzoek kijken we naar zijn of haar sterke en zwakke kanten in relatie tot schools functioneren. Een schoolobservatie en didactisch onderzoek kunnen hier deel van uitmaken. Ook is neuropsychologisch onderzoek mogelijk, bijvoorbeeld naar de concentratie, het geheugen of andere executieve functies.

Sociaal-emotioneel onderzoek

Daarnaast kunnen we het sociale of emotionele functioneren van het kind onder de loep nemen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van angsten, stemmings- of gedragsproblemen. Een onderzoek bestaat dan onder andere uit vragenlijsten en observaties. We spreken ook altijd met ouders over het verloop van de ontwikkeling van hun kind.

Specifieke stoornis

Tot slot kan diagnostiek zich richten op specifieke stoornissen, zoals: ADHD, PTSS, autismespectrum-, angst- of stemmingsstoornissen.

Advies

Tijdens het adviesgesprek lichten wij de onderzoeksresultaten toe en volgt een concreet (behandel)advies met praktische aanbevelingen. Wij vinden een goede samenwerking met de school en eventuele betrokken behandelaars erg belangrijk. Met jouw of jullie toestemming stellen wij hen hiervan op de hoogte en gaan we graag gezamenlijk in gesprek met de school.

Meer informatie

Kijk voor uitgebreide informatie over kosten en vergoedingen op de pagina Tarieven. Vragen? Neem op werkdagen contact met ons op via (071) 531 49 86.