Speltherapie

Dit is een therapievorm waarbij de behandelaar van Praktijk Mees met het kind speelt en hem of haar hierbij observeert. Voor kinderen is spelen vaak een meer natuurlijke en prettige manier om aan problemen te werken dan om erover te praten. Speltherapie:

  • biedt de mogelijkheid om jouw zoon of dochter beter te begrijpen en te helpen bij het verwerken van lastige gebeurtenissen;
  • zorgt dat hij of zij gevoelens (beter) uit, moeilijkere ervaringen verwerkt, oefent met alternatief gedrag en andere oplossingen;
  • bevordert het inlevingsvermogen, de fantasie en het creatief denken.

Wat kun je verwachten?

Naast de sessies met jouw kind, vinden er ook sessies met jou en/of je partner plaats. Hierin duiden en bespreken we het gedrag en hoe je dit in de thuissituatie kunt ondersteunen. Speltherapie is niet voor elk probleem en voor elk gezin dé aangewezen behandelvorm. Voorafgaand stellen we dan ook hypothesen op over de samenhang van de klachten en stemmen we met elkaar de doelen en verwachtingen af.