Oplossingsgerichte therapie (OGT)

Oplossingsgerichte therapie focust zich op het inzetten van de sterke kanten en hulpbronnen van de ouders en het kind of de jongere. Het accent ligt hierbij op de vaardigheden die al aanwezig zijn en hoe deze te gebruiken om de problemen aan te pakken. Bij deze therapievorm gaat het om het gezamenlijk toewerken naar de door iedereen gewenste situatie. Ouders en kinderen leren om zelf concrete oplossingen te bedenken en toe te passen, die op korte termijn positieve veranderingen teweeg kunnen brengen.