Privacy Policy

Praktijk Mees hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In onze privacy policy lichten wij helder en transparant toe hoe we hiermee omgaan. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Neem voor vragen of opmerkingen contact met ons op via (071) 531 49 86 of info@praktijkmees.nl.

Contactgegevens

Praktijk Mees
Hoofdstraat 1-3
2351 AA Leiderdorp
(071) 531 49 86
info@praktijkmees.nl

AGB-code: 94-58985